Editorial

Referència: Riera, J. (2006). Editorial. Revista Educació i Xarxa, 1, p.5.

Resum:

Amb l’aparició d’aquest número u de la revista EIX del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, assolim també un dels objectius que es va plantejar l’actual Junta de Govern en iniciar el mandat. En aquell moment ens vàrem comprometre, entre altres coses, a dissenyar i concretar diferents eines de difusió i comunicació amb els nostres col·legiats i amb la societat en general.