Edith Stein: Antropologia y dignidad de la persona humana

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2009). Un humanismo cristiano para el siglo XXI. A Sancho, F. J. (Ed.),  Edith Stein: Antropologia y dignidad de la persona humana (pp. 13-27). Àvila: Cites.

Resum:

En aquest llibre, fruit d’un treball intens d’especialistes de diverses àrees del saber, s’analitza la riquesa d’un pensar -el d’Edith Steinhof que va saber compenetrar com ningú els camins del saber humà en virtut d’il·luminar el més acabadament possible, la comprensió de l’ésser humà i de la seva dignitat. L’antropologia i la filosofia, la psicologia i la psiquiatria, la pedagogia i la teologia, el dret i la política, l’espiritualitat i la mística, els mitjans de comunicació i la filologia … totes unides ens ajuden a comprendre millor l’home, des de perspectives aparentment tan diferents però tan complementàries.