Dra. Elena Carrillo Álvarez

Dra. Elena Carrillo Álvarez

Col·laborador

Graduada en Nutrició Humana i Dietètica a la FCS Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL) i Màster en Pedagogia Social i Comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa a la FPCEE Blanquerna (URL). Doctorada en Educació per la FPCEEB (URL). Disposa d’experiència en l’àmbit de l’educació per la salut, especialment en l’àmbit de l’alimentació, dins el qual ha treballat desenvolupant programes d’educació nutricional per a individus i grups de diferents grups d’edat i situacions de salut.

Actualment és professora als estudis de Grau de la FCS Blanquerna (URL). També és membre de l’Academia Española de Nutrición y Dietética.

Les principals línies d’investigació són: La promoció d’una alimentació saludable i la prevenció de l’obesitat i malalties associades en diferents grups socioeconòmics; i el Desenvolupament de xarxes de governança socioeducativa que connecten agents socials, educatius i de salut.