Dr. Xavier Àvila

Dr. Xavier Àvila

Col·laborador

Diplomat en magisteri, especialitat Ciències Experimentals, a l’Escola Universitària de Mestres Blanquerna. Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Doctorat en Educació per la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL). Acumula una llarga experiència com a professor de les àrees de matemàtiques i ciències en diversos nivells educatius, des de la primària fins als estudis superiors i com a assessor en la utilització educativa de recursos TIC a primària, secundària i estudis superiors.

Actualment és professor dels estudis de Grau i de Màster de la FPCEEB (URL) i coordinador del Servei d’Orientació Pedagògica en l’ús de les TIC (SOPTIC) a la FPCEEB (URL). En l’àmbit de la recerca també és membre del Grup “La Cultura Matemàtica de les Persones” de la FPCEEB (URL) i de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les principals línies d’investigació són: Processos d’aprenentatge en el context de la societat digital utilitzant les TIC; Innovació pedagògica mitjançant l’ús de les TIC a l’aula; i La dimensió cultural de l’aprenentatge de matemàtiques i l’educació en comunicació.