Diotima, Ruth: itineraris enigmàtics del saber

Referència: Pagès. A. (2010). Diotima, Ruth: itineraris enigmàtics del saber. Ars Brevis,16, p.149-162.

Resum:

Aquest article planteja una pregunta i fa una crítica a la filosofia. Des d’on formulem les preguntes filosòfiques? Pot la filosofia donar resposta al punt d’enunciació? Aquest interrogant sorgeix d’algunes qüestions d’una opacitat simptomàtica per a la filosofia: com la posició femenina i la seva relació enigmàtica al saber. Per tal de contextualitzar aquest tema analitzem dues escenes metafòriques on un personatge femení (del món grec, Diotima; del món semític, Ruth) revela les subtilitats de l’enigma. L’enigma com a punt d’enunciació ens remet a un retorn a la metàfora; metàfora que ha quedat reduïda a un “residu” en el món de la ciència i la tècnica. Resta per saber on s’ha de situar aquest retorn a la metàfora i si, en aquests termes, podríem finalment emplaçar de la bona manera la pregunta per les dones i la filosofia.