Dinamismo y límite trascendental de la ‘razón’. Reflexiones en torno a la obra metafísica de José Gómez Caffarena

Referència: Seguró, M. (2011). Dinamismo y límite trascendental de la “razón”. Reflexiones en torno a la obra metafísica de José Gómez Caffarena. Pensamiento, 67(251), p.124-148.

Resum:

El pensament metafísic de José Gómez Caffarena busca conciliar el desplegament d’una raó metafísica crítica (Kant) amb la demanda antropològica d’Absolut. Es tracta d’un tensionat desenvolupament ‘racional’ on l’autor ha de conciliar el dinamisme intern de l’home (Maréchal) amb les restriccions transcendentals que el mètode assumit imposa, sense renunciar en cap cas a la ‘lògica del sentit’ que apriorísticament pren com a punt de partida. Així, a la restricció del pensar teòric respon amb un primat de la raó pràctica que obliga a tota reflexió metafísica de caràcter transcendental a qüestionar-se, darrere de la seva pròpia coherència interna, pel seu límit.