La diligència del mestre, un valor personalista. Actualitat del document Gravissimum Educationis

Referència: Pagès, A. (2016). La diligència del mestre, un valor personalista. Actualitat del document ’Gravissimum educationis’. Ars Brevis, 21, 354-370.

Resum:

En aquest article analitzem el document sobre educació del Concili Vaticà II publicat l’any 1965. Aquest text presenta la idea de la diligència del mestre com una virtud a desenvolupar en la seva formació. Com podem aplicar aquesta noció al moment actual de “crisi” de la formació de mestres? Com podem actualitzar-la? Fins a quin punt es tracta d’una perspectiva personalista i quins serien els arguments perdefensar-ho?