Deontología y práctica profesional. Límites y posibilidades de los códigos deontológicos

Referència: Vilar, J. (1999). Deontología y práctica profesional. Límites y posibilidades de los códigos deontológicos. Ars Brevis, 5, p.275-294.

Resum:

L’anàlisi de la deontologia, dels seus límits i de les seves possibilitats és l’eix central d’aquest article. L’autor, al llarg d’una acurada reflexió, investiga l’estructura dels codis deontològics i les condicions de possibilitat de la seva aplicació. Igualment, investiga les bases mínimes per a l’aplicació d’un codi deontològic tot centrant la seva mirada en les professions d’intervenció social.