Daños no intencionados en la escuela. Estudio de su incidencia en escolares de Cataluña

Referència: Longás, E.; Longás, J. i Riera, J. (2014). Daños no intencionados en la escuela. Estudio de su incidencia en escolares de Cataluña. Educar Revista de Ciències de l’Educació, 50(2), p.243-263.

Resum:

L’objectiu principal de la present investigació és l’estudi dels danys no intencionats de l’alumnat a l’escola -habitualment denominats accidents-, que suposen un risc per a la salut i la seguretat. La investigació presenta l’anàlisi de 4.685 danys no intencionats produïts en una població acumulada de 69.190 alumnes, registrats mitjançant un instrument informatitzat , dissenyat i validat a aquest efecte, i implementat en 30 centres escolars de Catalunya durant els darrers quatre cursos ( 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012 ) . Els resultats obtinguts han permès identificar les característiques principals dels danys no intencionats a l’escola, la seva tipologia i els contextos escolars de risc, aspectes que aporten informació d’interès per a la prevenció d’aquest fenomen.