Cultura de mediación y cambio social

Referència: Boqué, M. C. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona: Gedisa.

Resum:

La mediació es considera un procés emergent, un fenomen amb vida pròpia que evoluciona i creix sense parar. Precisament a causa de la seva versatilitat es converteix en una estratègia valuosa per a les nostres societats canviants i satisfetes de conflictes.
No obstant això, el continu desenvolupament de la mediació i la seva extensió a diversos contextos comporta cert grau de dispersió i confusió teòrica que, així mateix, resta rigor al seu exercici pràctic.
La finalitat d’aquesta obra no és altra que la d’intentar sobreposar-nos a una visió massa superficial de la mediació per, així, esprémer tot el seu suc i realçar la seva encara desconegut potencial. El recorregut sistemàtic pels significats que comunament s’associen al concepte de mediació, l’estudi de diferents models pràctics i una anàlisi detallada de les fases del procés mediador dirigeixen, finalment, els nostres passos cap a una concepció cultural no lliure de controvèrsia.
Aquest llibre és, doncs, una parada en el camí de la mediació, una invitació a reflexionar, un espai per prendre un respir i avançar, després, cap a la construcció d’un entorn humà plural on la dissensió no sigui sinònim de violència o exclusió.