Crítica del prejudici. Les raons de la filosofia

Referència: Torralba, F. (1995). Crítca del prejudici. Les raons de la filosofia. Ars Brevis, 1, p.215-238.

Resum:

L’objectiu d’aquest article és doble: d’una banda, es proposa investigar la raó de ser de la filosofia en el nostre context cultural i, d’altra banda, pretén determinar el seu estatut en el marc del saber considerat globalment. Per tal d’investigar això, l ‘autor desenvolupa una anàlisi fenomenològica dels prejudicis acumulats contra la filosofia, des del seus orígens fins a l’actualitat i tracta de respondre’ls raonadament.