Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social

Referència del capítol del llibre:  Vilar, J. i Riberas, G. i Rosa, G. (2013).  La formación en competencias morales para el ejercicio responsable de la profesión y la prevención de Bornout. A  Torío, S.; García, O.; Peña, J.V. i Fernández, C.M. (Ed.), Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social (pp. 722-728). Oviedo: Universitat de Oviedo.

 

 

Resum:

El present llibre aplega un conjunt de treballs que un grup de professors de diverses universitats espanyoles i Luso hispanoamericanes, i professionals del camp socioeducatiu, majoritàriament, membres de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social, han elaborat sobre la temàtica “Crisi social i Estat del Benestar: les respostes de la Pedagogia Social “.
Des d’aquests estudis pretenem intercanviar informació, reflexionar i produir coneixements al voltant de les problemàtiques de la societat que estem vivint, situació de ruptura social, i mostrar el que s’està fent, des de la Pedagogia Social, amb prospectiva de futur.