La convivencia en los centros: programas y actuaciones

Referència: Boqué, M.C. (2007). La convivencia en los centros: programas y actuaciones. Saudiña, 13, p.14-18.

Resum:

La convivència positiva entre les persones que integren les nostres societats plurals constitueix un repte que afecta tota la humanitat. Actualment, els centres educatius assumeixen bona part d’aquest repte que implica, de manera molt especial, vetllar perquè la població més jove sigui capaç de configurar i enriquir el seu entorn present i futur amb valors d’equitat, cohesió i solidaritat.