Conviure i treballar junts

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2006). Conferència general. A Consell Escolar de Catalunya, (Ed.),  Conviure i treballar junts (pp. 11-18). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Resum:

Com ja ha esdevingut habitual, el Consell Escolar de Catalunya convoca anualment una Jornada de reflexió que acull una àmplia representació de tots els sectors implicats en l’educació: professorat, pares i mares, titulars de centres, administració educativa, administració local, sindicats, etc., amb l’objectiu de promoure el debat sobre un tema d’actualitat i d’interès per a la millora del sistema educatiu. La Jornada es realitza cada any en una població diferent del nostre país per tal de dinamitzar la participació de tota la comunitat educativa del territori.