Conversa – Innovació educativa

Referència:

Revista: Blanquerna, núm. 36
Autors: Dra. Anna Pagès, Dr. Joan Mateo i Dr. Lluís Font
Data: 2 març 2017