ReferènciaCarrillo, E.; Civís, M.; Andrés, T.; Longás, E.; Riera, J. (2018). Condicionantes del éxito y fracaso escolar en contextos de bajo nivel socioeconómico. Revista de Estudios y Experiencia en Educación, 2(75).

 

Resum:

El fet acabar la sessió tot l’escola o abandonar-la és una fita fonamental en la vida acadèmica, personal i professional d’una persona. El nivell socioeconòmic de pertinença ha estat assenyalat com a principal predictor de fracàs escolar, fet que ha pogut dificultar el desenvolupament d’accions per a la millora de l’èxit escolar. El nostre objectiu és identificar elements individuals, familiars, escolars i comunitaris que, més enllà de l’nivell socioeconòmic, condicionen l’èxit escolar. Per a això, vam realitzar una revisió de la literatura en què s’exploren els condicionants més destacats de cada un dels quatre àmbits. L’article conclou amb una discussió sobre el seu efecte, importància, interaccions i possibles implicacions per a la pràctica, que confirmen que la prevenció del fracàs escolar hauria d’anar més enllà de l’escola per abordar la complexitat del fenomen.