Concepto, formación y profesionalización del educador social, el trabajador social y el pedagogo social. Un enfoque interdisciplinario e interprofesional

Referència: Riera, J. (1998). Concepto, formación y profesionalización del educador social, el trabajador social y el pedagogo social. Un enfoque interdisciplinario e interprofesional. València: Nau llibres.

 

Resum:

Aquest llibre representa una doble aportació al món científic i professional de l’àmbit social: d’una banda, fa una clarificació científica i rigorosa al voltant dels conceptes de disciplina, professionalitat, interdisciplinarietat i interprofessionalitat; i analitza i proposa models concrets.
D’altra banda, és doblement clarificador perquè ho fa des de la base de tres disciplines i professions «socials» ara per ara submergides en una certa confusió i procés de canvi respecte a l’encàrrec i funcions socials a les que han de respondre. L’autor porta a terme una proposta integradora i interprofessional d’intervenció que preserva al mateix temps l’especificitat de cadascuna d’elles i, per tant, la seva identitat.