Comunicació (Meddelelse), primitivitat (Primitivet) i reduplicació (Fordoblelse). Lectura de ‘La diàlectica de la comunicació ètica i ètico-religiosa’

Referència: Torralba, F. (1999). Comunicació (Meddelelse), primitivitat (Primitivet) i reduplicació (Fordoblelse). Lectura de ‘La diàlectica de la comunicació ètica i ètico-religiosa’. Comprendre: Revista Catalana de Filosofia, 1(2), p.19-40.

Resum:

En el conjunt dels estudis kierkegaardians, la qüestió de la comunicació (Meddelelse) ocupa un lloc més aviat marginal en relació a altres nuclis temàtics com l’angoixa (Angest), la desesperació (Fortvivelse) o la llibertat (Friheden). Encara que darrerament la qüestió de la comunicació ha despertat l’interès de la crítica especialitzada, el fet és que, en el marc del corpus kierkegaardianum, el tema de la comunicació és més aviat tangencial.