Coherence, the foundation of authority within organisations

Referència: Torralba, F.; Palazzi, C. i Seguró, M. (2011). Coherence, the foundation of authority within organisations. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 2(2), p.151-162.

Resum:

La coherència és avui una font d’autoritat moral. Sent coherents ens allibera de les influències externes i ens dóna la capacitat de decidir per nosaltres mateixos, sinó que també ens col·loca en una posició privilegiada respecte als altres. Anem a centrar la nostra atenció ara a la coherència com a fonament de l’autoritat en les organitzacions. I per fer això, les organitzacions han de ser dividits en diferents nivells i diferents dimensions. Coherència només serà possible quan el treballador és capaç de sospesar la distància entre la visió específica de l’organització i els processos operatius que es duen a terme de manera efectiva dins d’ella. Totes les empreses, com una suma de possibilitats, respondre a la intenció de qui els governen la mesura que els seus actius ho permetin, i el seu valor final resideix en el mateix; la possibilitat de ser reconegut per la seva manera de ser, la seva ètica corporativa.