Claus ètiques per al segle XXI

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2007). Autodeterminació i autenticitat. Dues categories fonamentals per a una ètica del segle XXI. A Torralba, F.; Rodriguez, L. i Folschied, D. (Ed.),  Claus ètiques per al segle XXI (pp. 13-40). Lleida: Pagès Editors.

Resum:

Algunes categories ètiques del segle XX s’han transformat radicalment i altres han perdut el seu significat originari. A l’albada d’aquest nou segle, és essencial repensar de nou els grans conceptes de l’ètica i fonamentar-los en la rica tradició occidental. Salvar els mots és un deure que ens pot preservar de la caiguda en la barbàrie. Aprendre a emprar-los amb finor intel·lectual i discernir la diversitat de significats que s’amaga dins de cadascun d’ells és un dels objectius d’aquest llibre.