Ciudades Educadoras: siguiente paso

Referència: Civís,M. (2014). Ciudades Educadoras: siguiente paso. Educaweb.

Resum:

A Barcelona es celebra el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, 24 anys després que se celebrés el 1r, mentre l’Associació Internacional de Ciutats Educadores compleix ja 20 anys.