Citizenship Education and Human Rights in the Spanish Primary School Curriculum: The Teacher’s Point of View

Referència: Boqué, M.C.; Pañellas, M. i Alguacil, M. (2013). Citizenship Education and Human Rights in the Spanish Primary School Curriculum: The Teacher’s Point of View . Literacy Information and Computer Education Journal, 4(4), p.1220-1227.

Resum:

La declaració del Consell Europeu de 2005 com l’Any Europeu de la Ciutadania a través de l’Educació representa un clar impuls a les polítiques educatives actuals destinades a la construcció d’una ciutadania activa i democràtica en diferents països. La introducció de «Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans» (CE & HR), com un nou tema en el pla d’estudis de l’escola primària espanyola, ha estat una font de controvèrsia i rebuig per part de diferents sectors socials. Aquest article tracta sobre el punt de vista del professor CE i de recursos humans, i presenta els resultats d’una entrevista semiestructurada en profunditat amb 17 seccions i que respondrà 27 professors pertanyents a diferents escoles es van establir a la Comunitat Autònoma de Catalunya. L’estudi té com a objectiu augmentar l’eficiència en la promoció i construcció de ciutadania activa des del punt de vista educatiu. Els resultats indiquen ‘forta necessitat de la formació en la ciutadania tant inicial com en servei, i els mestres dels mestres necessitat de més temps per donar-li la CE i HR tema.