Ciències de l’activitat física i l’esport: nova titulació, nova professió?

Referència: Longàs, J.; Cabedo, J.; Sanchez, J.; Segura, J. i Pujadas, X. (2002). Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport: nova titulació, nova professió?. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 10, p.61-70.

Resum:

A més del reconeixement normatiu, tant des del punt de vista de l’interès científic com de la seva aplicació laboral, les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport han adquirit un protagonisme desfácat en el si de la nostra societat. Sembla contrastat que les diferents activitats fisicoesportives han anat jugant progressivament un paper més rellevant des dels seus múltiples vessants. Tot i que l’enfocament interdisciplinari al.ludit en l’article és força recent en les Ciències de l’Esport, els avenços teòrics i pràctics en l’elaboració d’un “corpus” científic propi, així com la necessitat social evident de professionals i especialistes en activitat física i esport, demostren unes potencialitats molt remarcables en les diferents àrees d’intervenció: educació, economia i gestió, recreació i lleure, poblacions especials, anàlisi social i històrica, psicologia de l’esport, rendiment esportiu, etc.