Cien valores para una vida plena. La persona y su acción en el mundo

Referència: Torralba, F. (2004). Cien valores para una vida plena. La persona y su acción en el mundo. Lleida: Milenio.

Resum:

Aquest llibre és una petita enciclopèdia dels valors humans. Els valors són horitzons de referència que ens inviten a viure una vida més humana, més plena i més oberta als altres. En aquestes pàgines es descriuen, d’una manera senzilla i clara, cent valors fonamentals per a la vida quotidiana. Cada un d’aquests valors és un univers de sentit que es converteix en un repte personal i social. Els valors no poden transmetre per imposició, ni s’han de comunicar amb una voluntat moralista, sinó més aviat tot el contrari. En la societat actual, hi ha una multiplicitat de valors i cada ciutadà ha de fer un esforç per discernir quins d’ells el portaran a gaudir més plenament de la realitat i perfeccionar-se com ésser humà individual i col·lectiu.