Calidad de vida. Concepto y fundamentos antropológicos

Referència: Torralba, F. (2000). Calidad de Vida: Concepto y Fundamentos Antropológicos. Labor hospitalaria, 256, p.64-77.

Resum:

L’objectiu fonamental d’aquesta exposició consisteix en analitzar les diferents aproximacions al concepte de qualitat de vida i desenvolupar el punt de vista de l’antropologia filosòfica referent a això. El que es proposa l’autor amb aquest treball consisteix, al cap ia la fi, a eixamplar el concepte de qualitat de vida del marc estrictament biomèdic i socioeconòmic i obrir-lo a l’àmbit de l’antropologia. Al final de l’exposició, l’autor proposa un concepte alternatiu: el de qualitat d’existència que té un sentit molt més ampli des del punt de vista semàntic i integra l’aspecte afectiu, biogràfic i metafísic de l’ésser humà.