Educación, conocimiento y Justicia

Referència del capítol del llibre: Pagès, A. (2009). Lo indecible y el problema de la verdad en la transmisión educativa. A Ibánez, J. A. (Ed.), Educación, conocimiento y Justicia (pp. 179-191). Madrid: Biblioteca Online.

Resum:

En l’exposició de motius de la Carta funcional de les Nacions Unides, aprovada al terme de la Segona Guerra Mundial, s’assenyala la importància de “preservar les generacions futures del flagell de la guerra dues vegades durant la nostra vida ha infligit a la Humanitat sofriments indicibles, objecte que passa per reafirmar la fe en els drets fonamentals de l’home, en la dignitat i el valor de la persona humana, i que es tradueix en el fet que un propòsit bàsic de les Nacions Unides hauria de ser el desenvolupament i estímul del respecte a els drets humans ia les llibertats fonamentals de tots. A partir d’aquest moment van començar nombrosos estudis i reunions per arribar a una proposta que determinés quals eres aquests drets fonamentals, que van concloure amb un text redactat a Ginebra, fonamentalment per René Cassin, que es va aprovar per les Nacions Unides, sense cap vot en contra , el 10 de desembre de 1948, sota el títol de Declaració Universal dels Drets Humans … Aquest llibre inclou els treballs de vint-i professors que treballen en nou universitats diferents, radicades a Espanya, USA, Mèxic i Portugal, el seu plantejament és plural i els assumptes que aborda molt variats, dins de la perspectiva de la filosofia de l’educació.