II International Emotional Intelligence Congress

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). Dificultades emocionales y cognitivas en la adaptación escolar del menor adoptado. A Fernández, P.; Extremera, N.; Palomera, R.; Ruiz, D.; Salguero, J.M. i Cabello, R. (Ed.), Inteligencia emocional: 20 años de investigación y desarrollo (pp. 349-353). Santander: Fundación Marcelino Botín.

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). La implicación de los padres en la escuela como factor de fomento de la inteligencia emocional. A Fernández, P.; Extremera, N.; Palomera, R.; Ruiz, D.; Salguero, J.M. i Cabello, R. (Ed.), Inteligencia emocional: 20 años de investigación y desarrollo (pp. 561-566). Santander: Fundación Marcelino Botín.

Resum:

La Fundació Botín va organitzar a Santander els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2009 el II Congrés Internacional d’Intel·ligència Emocional per facilitar la posada en comú, el debat i la reflexió entorn dels avenços produïts i reptes pendents en aquesta matèria.
Quatre-cents científics i professionals de reconegut prestigi procedents de diferents llocs del món van assistir a aquesta trobada en què es van revisar els models conceptuals existents de la intel·ligència emocional, es van analitzar els avenços aconseguits en la seva avaluació i es va mostrar el seu impacte en l’àmbit aplicat, concretament , en el de l’educació, la salut i les organitzacions.