Blanquerna: l’herència d’un estil. Versió Breu

Referència: Torralba, F. (1998). Blanquerna, l’herència d’un estil. Barcelona: Fundació Blanquerna.

Resum:

Blanquerna és una institució diocesana que té els seus origens l’any 1948, quan el Bisbat de Barcelona va erigir l’Escola de Magisteri de l’Esglèsia. Però no serà fins vint-i-cinc anys desprès que assumirà el nom de BLANQUERNA. Precisament, en el moment en què, seguint l’esperit del Concili Vaticà II, es van unir a aquest centre le sEscoles de Magisteri de La Salle de Cambrils i la de Sant J. Bosco de Sentmenat i, alhora, es forjà el tarannà pegagògic més reconegut de Blanquerna.