Biografies femenines com a problema hermenèutic

Referència: Pagés, A. (2013). Biografies femenines com a problema hermenèutic. Ars Brevis, 19, p.130-155.

Resum:

Aquest article tracta de definir i delimitar la perspectiva de les biografies femenines com un ventall de possibilitats des d’un esbós inicial que ens permeti problematitzar-les, tot interrogant les seves múltiples significacions. La nostra reflexió transcorre en tres moments: a) l’ambigüitat antropològica de la dimensió femenina (Duch, 2004; 2010); b) la seva qualitat de prejudici seguint Gadamer (1960); c) la seva “forma” en el sentit que donà a aquest terme Georg Simmel (1918) quan parla de “la forma de la història”.
Es tractaria de perfilar els topants de les biografies femenines com una modalitat peculiar d’experiència d’incompleció a partir de tres dimensions bimodals fonamentals: la passió-l’amor, la filiació-la maternitat, el silenci-la conversa.