Bases hermenèutiques de l’educació: vers una lectura pedagògica de H. G. Gadamer

Referència: Pagès. A. (2005). Bases hermenèutiques de l’educació: vers una lectura pedagògica de H. G. Gadamer. Temps d’Educació, 29, p.167-188.

Resum:

Gadamer és una figura cabdal en la configuració del pensament contemporani. La seva obra el revela no solament com un dels grans pensadors del nostre segle XX, sinó com un intel·lectual rigorós abocat a una difícil tasca de síntesi, a mig camí entre la filologia i la filosofia.