Atribucionismo y ontologismo en la ‘vía de los grados’ de Tomás de Aquino

Referència: Seguró, M. (2009). Atribucionismo y ontologismo en la ‘vía de los grados’ de Tomás de Aquino. Pensamiento, 65(244), p.355-368.

Resum:

No poques vegades se li ha atribuït a la Quarta Via de Tomàs d’Aquino incórrer en les mateixes apories de l’argument ontològic i, per tant, en l’essencialisme. El present escrit pretén reflexionar sobre el fons de la qüestió, concloent que aquestes sospites són encertades precisament pel seu ús del mètode de l’atribució. Per això, pensem que el proper pas hauria de ser una reformulació del mètode de la Metafísica com a tal.