Aspectos éticos de la intervención socioeducativa. Fundamentos y gestión de conflictos

Referència: Vilar, J. (2014). Aspectos éticos de la intervención socioeducativa. Fundamentos y gestión de conflictos. RES Revista de Educación Social, 18, p.1-7.

Resum:

El taller ” Aspectes ètics de la intervenció socioeducativa. Fonaments i gestió de conflictes ” , es plantegen dos objectius :

  • En primer lloc, identificar la importància que tenen els aspectes ètics en la construcció de la identitat professional i la necessitat de seguir reflexionant sobre ells.
  • En segon lloc , reflexionar i aportar elements per construir un sistema de referència que ajudi a la gestió de conflictes de valor des d’una perspectiva col·lectiva i pública.