Aproximació multidimensional a la pobresa infantil. Vers la creació d’estratègies d’acció integrals i en xarxa de coresponsabilitats socioeducatives

Referència: Riera, J. i Cussó, I. (2012). Aproximació multidimensional a la pobresa infantil. Vers la creació d’estratègies d’acció integrals i en xarxa de coresponsabilitats socioeducatives. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 52, p.52-109.

Resum:
Més enllà de les successives fases de creixement econòmic i de les profundes crisis associades, com la que vivim avui en el marc del que identificàvem com a “societat del benestar”, el fenomen de la pobresa continua creixent i és especialment crític quan afecta els infants. I, en aquest sentit, ni les crisis ni les èpoques de més bonança econòmica ens han fet repensar el concepte de pobresa. En aquest escenari, creiem que cal una evolució decidida cap a una mirada complexa sobre les variables que influeixen de forma interdependent en el benestar dels infants, reconeixent-los com a subjectes actius i amb l’objectiu d’observar les causes que impedeixen el desenvolupament de les seves potencialitats. Conceptualitzar la pobresa infantil és identificar les necessitats multidimensionals dels infants, cosa que permetria plantejar estratègies d’acció de caràcter més integral, les quals ajudarien a reduir la inèrcia creixent d’aquest fenomen.