Resum:

La tecnologia digital ha revolucionat pràcticament tots els àmbits de la vida humana, permetent l’accés i l’exploració de nous coneixements i comportant, com tot canvi profund, millores, problemes, dificultats, oportunitats. En aquesta investigació analitzem l’impacte de la mateixa al món educatiu en general i en la música en particular. El nostre objectiu és conèixer quines competències digitals musicals són necessàries i com es desenvolupa la seva didàctica als estudis de grau de primària amb menció en educació musical a les universitats catalanes. Per aconseguir-ho hem portat a terme un estudi basat en l’anàlisi documental, qüestionaris als alumnes i professors, enquestes per conèixer el context i entrevistes a experts externs. Els resultats obtinguts indiquen que, majoritàriament, a les universitats s’adquireix i s’aprofundeix coneixement, però es fa poca creació de nou coneixement en els àmbits estudiats. També ha quedat palès que al món educatiu li cal una revolució que adeqüi els mètodes i les eines docents a la societat xarxa, atorgui més protagonisme i experiències als alumnes i que fonamenti la tasca educativa en els verbs crear i compartir.