Aprendre a pensar

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2004). La felicitat: horitzó del pensament. A Aymar, J. (Ed.), Aprendre a pensar (pp. 77-92). Barcelona: Edimurtra.

Resum:

Les Jornades “Aprendre a Pensar” han convocat ponents i experts qualificats en aquesta temàtica que, d’una manera interdisciplinària, han mostrat aquells elements nous i alhora pràctics sobre com construir el pensament. S’ha aprofundit en les característiques del pensament, en un món que ha anat canviant; en el pensament com a realització global de l’ésser humà i en relació amb les dimensions de la persona. També s’han constatat els límits i potencialitats del pensament i la necessitat de construir pensament amb altres. S’han mostrat els reptes que plantegen les noves tecnologies. S’ha plantejat que es pot aprendre a pensar, també, des de l’estètica i que el pensament es pot motivar des de la Filosofia. S’ha reconegut el valor de les estratègies. Tots aquests elements ens poden ajudar a entendre millor la realitat i a trobar maneres creatives d’afrontar i de resoldre les noves complexitats. La coherència del pensament pot servir per entendre millor la realitat i per poder reflexionar en aquells fets que hom genera i en aquells que provenen dels altres.