Análisis de los factores que influyen en la escolarización de los niños y las niñas procedentes de la adopción y necesidades de los maestros para atenderlos

Referència: Alguacil, M. (2012). Análisis de los factores que influyen en la escolarización de los niños y niñas procedentes de la adopción y necesidades de los maestros para atenderlos. ISEP Science Revista de Investigación Científica, 3, p.61-74

Resum:

El nen i la nena adoptats, quan arriben a la seva nova família, ja han començat el seu camí vital i porten amb si una història. Han experimentat una sèrie de vincles i rutines prèvies que formen part d’ells mateixos i de la seva identitat; la qualitat de totes aquestes experiències, segons l’edat, haurà anat estructurant el seu psiquisme. En tots els casos, en major o menor mesura, el nen ha viscut la frustració que comporta l’abandonament.
L’especificitat dels menors procedents de l’adopció pot provocar que els professors que els atenen a les escoles necessitin una formació addicional. Per aproximar-nos a aquestes qüestions, es va realitzar un estudi, del qual aquí es presenta una síntesi, la finalitat és analitzar, des del punt de vista dels docents, què necessiten per afavorir l’escolaritat dels menors procedents de l’adopció.