Equip investigador:

Dr. Francesc Torralba, Dra. Mar Rosàs (Grup PSITIC); Sra. Núria Tria

Entitat finançadora: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona

El projecte pretén fer un anàlisi d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i fer una proposta de la seva viabilitat a la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, el primer pas és investigar centres autogestionats per joves on es programen activitats de lleure nocturn estructurat. Un cop analitzats el seu funcionament, els seus objectius, les seves debilitats i les seves fortaleses, es procedirà a dirimir la ubicació, les funcions i el tipus de gestió que un centre amb unes característiques analogues podria tenir a Barcelona per tal de contribuir a la reducció dels joves amb pràctiques de risc, especialment en entorns amb risc d’exclusió social.