Amor y diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard

Referència: Torralba, F. (1993). Amor y diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard. Barcelona: PPU.

Resum:

Presenta la concepció kierkegaardiana de Déu mostrant el seu vigor racional i cristià. Amb el nou mètode “temàtic i estilístic”, el coneixement del danès, el domini total de la bibliografia de Kierkegaard i la sintonització gairebé connatural amb la “lírica-dialèctica” d’aquest autor, espècie de contrapunt musical en l’ordre del pensament, l’autor ha aconseguit oferir en aquest llibre la temàtica íntegra d’allò que podria ser la teologia filosòfica kierkegaardiana.