Alfabetisme total. El gran repte de la comprensió lectora i visual

Referència: Giralt, M. i Díaz-Gibson, J. (2015). Alfabetisme total. El gran repte de la comprensió lectora i visual. Temps d’Educació, 49, 199-221.

Resum:

La lectura és un acte cultural i social especialment rellevant, en tant que ens permet entendre el món que ens envolta. En plena societat de la informació i la comunicació, la lectura esdevé un acte complex atesa la gran quantitat de dades que diàriament rebem i manegem, com per l’augment i diversitat de codis de comunicació. El present article planteja la hipòtesi que el desenvolupament de la comprensió visual en edats primerenques afavoreix una millora en la comprensió lectora. Inicialment duem a terme una revisió de la literatura per després contrastar els resultats amb entrevistes a experts. Els resultats obtinguts mostren com el desenvolupament de la comprensió visual implica la millora de la comprensió lectora, permetent als infants l’adquisició d’eines i recursos, així com d’una capacitat crítica determinant per enfrontar-se al món actual.