Equip investigador

Dra. Mercè Pañellas (coord.), Dra. Maria Carme Boquè, Dra. Montserrat Alguacil.

Entitat finançadora: Ajut de Recerca Intern – CER

La finalitat d’aquest projecte és conèixer els factors afectius vers les matemàtiques dels futurs mestres i la influència que tenen amb els seus coneixements bàsics sobre la matèria i la percepció que ells mateixos tenen respecte a aquests sabers.

També, la seguretat que manifesten per ensenyar matemàtiques i si està relacionada amb la seva competència matemàtica. Per últim, ens interessa saber si el pas per la facultat ha modificat favorablement les creences, actituds i emocions, per poder intervenir eficaçment en la pràctica docent.

Aquest estudi servirà de base per a un treball posterior en el que es portarà a terme una sèrie d’accions formatives centrades en la transformació dels factors afectius vers les matemàtiques dels estudiants del grau en educació primària.