La qualitat docent: el cercle virtuós de l’ensenyar i l’aprendre

Referència:

Diari: La Vanguardia
Autor: Dr. Jordi Riera
Data: 15 maig 2015