La Escuela Orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva institucional

Referència del capítol del llibre: Longás, J. i Mollà, N. (2007). Introducción. A Longás, J. i Mollà, N. (Ed.), La Escuela Orientadora. La acció tutorial desde una perspectiva institucional (pp. 15-17). Madrid: Narcea.

Referència del capítol del llibre: Longás, J. i Bel. C. (2007). Contextualización y planteamientos institucionales . A Longás, J. i Mollà, N. (Ed.), La Escuela Orientadora. La acció tutorial desde una perspectiva institucional (pp. 19-32). Madrid: Narcea.

Referència del capítol del llibre: Longás, J. (2007). Organización de la orientación y de la acción tutorial. A Longás, J. i Mollà, N. (Ed.), La Escuela Orientadora. La acció tutorial desde una perspectiva institucional (pp. 57-88). Madrid: Narcea.

Referència del capítol del llibre: Longás, J. i Bel. C. (2007). Evaluación de la acción tutorial . A Longás, J. i Mollà, N. (Ed.), La Escuela Orientadora. La acció tutorial desde una perspectiva institucional (pp. 109-132). Madrid: Narcea.

Referència del capítol del llibre:  Arcos, A.; Boltà, M.; Ipas, M.V.; Longás, J.; Mollà, N.; Muro, M. i Varona, S. (2007). Recapitulación y estudio de casos. A Longás, J. i Mollà, N. (Ed.), La Escuela Orientadora. La acció tutorial desde una perspectiva institucional (pp. 195-218). Madrid: Narcea.

Resum:

Aquest llibre coincideix amb la ja inqüestionable necessitat d’ampliar les funcions de l’escola i, també, amb les veus que asseguren que mentre els centres educatius no procurin el benestar socioafectiu dels qui la integren tenen cada vegada més dífícil la seva tasca. Es proposa una escola més centrada en l’alumne i els seus processos.
Es redimensiona el concepte de tutoria i d’acció tutorial, de manera que tota l’escola sigui l’espai de relacions en el qual els diferents professionals, des del conserge a la direcció, facin possible que els seus alumnes trobin ajuda i recursos per desenvolupar la seva autonomia i construir el seu itinerari personal. El millor de la proposta és que no és teoria, ja que es tracta d’un projecte real que mostra com l’orientació pot ser el motor de l’escola.