Fars del pensament

Publicació online

Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2007). La subjectivitat en Kant: crítica i afirmació del Jo. A VV.AA. (Ed.), Fars del pensament (pp. 75-100). Barcelona: La Busca Edicions.

Resum:

En una societat cada cop més diversa i multicultural, sotmesa al dubte sobre la racionalitat, el Liceu analitza la capacitat dels clàssics per servir defar en els reptes que ens planteja el món actual. Quins són els Fars del pensament i què ens aporten en l’actualitat és un tema que mereix ser pensat amb la cura que aquest llibre ens proposa.