Catalunya, reptes ètics

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2006). Referents de carns i ossos. A Calsina,M. i Castiñeira, A. (Ed.), Catalunya, reptes ètics (pp. 63-81). Barcelona: Proa.

Resum:

Diversos intel·lectuals es plantegen la necessitat d’un replantejament ètic. La societat actual passa per un moment de replantejament ètic. S’imposa la necessitat de reforçar la responsabilitat col·lectiva i d’encarar-se a uns nous horitzons morals. En aquest sentit s’orienten els treballs aplegats en aquest volum.