Intervención psicopedagogica en contextos diversos

Referència del capítol del llibre: Marro, F. (2004). Selección interna de personal en la administración pública. A Manzanares, M.A. (Ed.), Intervención psicopedagógica en contextos diversos (pp. 269-294). Barcelona: Praxis.

Resum:

Recull experiències amb l’objectiu de donar compte de realitats professionals poc conegudes.