Disciplina y convivencia en la institución escolar

Referència del capítol del llibre: Boqué, M.C (2000). Conflictos de niños. A Parcerisa, A. (Ed.), Disciplina y convivencia en la institución escolar (pp. 81-98). Barcelona: Graó.

Resum:

Com a reflex de la societat, en la institució docent també es produeixen conflictes. Però aquests, per si mateixos, no tenen per què ser negatius, poden esdevenir elements afavoridors de l’aprenentatge.