La personalización educativa de la sociedad informatizada

Referència del capítol del llibre: Àvila, X.; Aguareles, M.A.; Martinez, M. i Vives, N. (1995). Telemática y educación personalizada. El correo electrónico. A García, V. (Ed.),  La personalización educativa de la sociedad informatizada (pp. 140-158). Madrid: Rialp.

Referència del capítol del llibre: Àvila, X.; Aguareles, M.A.; Martinez, M. i Vives, N. (1995). Bases de datos y educación personalizada. A García, V. (Ed.),  La personalización educativa de la sociedad informatizada (pp. 158-170). Madrid: Rialp.

Resum:

Aquest llibre té com a finalitat immediata «descriure i valorar les característiques pròpies de la societat actual en el seu relació o funció educativa »i com a finalitat mediata «Intentar que aquesta comprensió sigui un dels elements que contribueixin a sotjar el que l’educació pot ser». En aquesta doble perspectiva s’han d’enquadrar els diferents articles d’aquest llibre, que es presenten al mateix temps com reflexions sobre els conceptes d’informació i educació, i com propostes de treball directes que poden ajudar a enriquir el panorama actual en aquest entorn, contribuint d’aquesta manera a transformar les característiques que els mateixos autors analitzen. Els camps treballats són molts destacant per l’enorme varietat de mitjans i temes. Així, es mouen en mitjans molt diferents, des de l’humil periòdic escolar fins a les últimes tecnologies informàtiques, com el correu electrònic, treballant alhora una gran diversitat de temes, com l’educació per a la pau, o la prevenció de la drogoaddicció, l’ús de bases de dades …