Avances en el estudio de la Inteligencia Emocional

Referència del capítol del llibre: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). Valoración de los maestros de dimensiones emocionales en niños adoptados. A Fernández, P.; Extremera, N.; Palomera, R.; Ruiz, D.; Salguero, J.M. i Cabello, R. (Ed.), Avances en el estudio de la Inteligencia Emocional (pp. 391-397). Santander: Fundación Marcelino Botín.

 

Resum:

El I Congrés Internacional d’Intel·ligència Emocional va ser a la ciutat de Màlaga del 19 al 21 de setembre de 2007 i va reunir més de 350 prestigiosos científics que des de diferents disciplines i enfocaments d’investigació, van contribuir a analitzar importants aspectes teòrics, empírics i aplicats de la intel·ligència emocional. Com a fruit d’aquest congrés es va generar un llibre de resums que sintetitzava les contribucions de cada un dels participants i que va ser distribuït en el propi congrés.