La mística renova el món: el testimoni de Sant Pau. Actes del IV Congrés d’Espiritualitat

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2010). La vida interior en el cristianisme. Notes agustinianes. A Borrell, A. (Ed.),  La mística renova el món: el testimoni de SAnt Pau. Actes del IV Congrés d’Espiritualitat. Barcelona: PAM.

Resum:

Amb l’exemple de Sant Pau al davant, els participants en el Congrés eren convidats a preguntar-se com és possible tenir avui una mirada positiva i renovadora sobre el propi entorn, fins a veure-hi una oportunitat de viure amb decisió la fe cristiana i de comunicar l’alegria de creure en el Crist vivent i present en els creients.