Col·loquis Vic XV

Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2011). El ‘marc discursiu’ d’una filosofia de la religió actual. A Montserrat, J.; Roviró, I. i Torres, B. (Ed.), Col·loquis Vic XV. Europa (pp. 119-126). Barcelona: IEC.

 

Resum: